Seminar HeldagsSPOT; Alt det musikken kan – Perspektiver for musikundervisning (DK)

Follow the artist HeldagsSPOT; Alt det musikken kan – Perspektiver for musikundervisning (DK)

Venue: Katapult | Date & Time: Friday 10:00

The seminar will be in Danish