Seminar Musikken, Filmen & Rettighederne (DK)

Follow the artist Musikken, Filmen & Rettighederne (DK)

Venue: Promus | Date & Time: Friday 16:00

The seminar will be in Danish