Seminar Når hitmaskinen ikke bare kører i tomgang (DK)

Follow the artist Når hitmaskinen ikke bare kører i tomgang (DK)

Venue: Kammermusiksalen | Date & Time: Friday 14:40

The seminar will be in Danish.